О.С. Істер МАТЕМАТИКА 6 КЛАС ТЕМАТИЧНI КОНТРОЛЬНI РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ. Навчальний посібник Видання сьоме, перероблене

1 О.С. Істер МАТЕМАТИКА 6 КЛАС ТЕМАТИЧНI КОНТРОЛЬНI РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ Навчальний посібник Видання сьоме, перероблене ТЕРНОПІЛЬ Н...

117 downloads 1226 Views 336KB Size

О.С. Істер

МАТЕМАТИКА 6 КЛАС ТЕМАТИЧНI КОНТРОЛЬНI РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ Навчальний посібник Видання сьоме, перероблене

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА  — БОГДАН

УДК 512.1(075.3) ББК 22.1я72 І-89

ПЕРЕДМОВА

Істер О.С. І-89 Математика: 6 кл.: Тематичні контрольні роботи та завдання для експрес-контролю: Навч. посібн. Вид. 7-е, перероблене. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. — 72 с. ISBN 978-966-10-4344-1

У посібнику запропонована добірка завдань для проведення тематичного оцінювання з математики учнів 6-го класу. Тексти завдань складено відповідно до нової програми з математики 2015 року для загальноосвітніх навчальних закладів за чинними в Україні підручниками. Призначений для учнів загальноосвітніх середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, для абітурієнтів, а також учителів і методистів.

УДК 512.1(075.3) ББК 22.1я72

Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва

ISBN 978-966-10-4344-1

© Навчальна книга – Богдан, 2016

У цьому посібнику запропоновано повну добірку завдань для проведення тематичного оцінювання: тематичні контрольні роботи (надалі — ТКР) та завдання для експрес-контролю (надалі — ЕК) з усього курсу математики 6-го класу відповідно до нової державної програми з математики 2015 року за чинними в Україні підручниками: «Математика. 6 клас» (автор: О.С. Істер), надалі [1]; «Математика. 6 клас» (автори: Н.А. Тарасенкова та інші), надалі [2] та «Математика. 6 клас» (автори: А.Г. Мерзляк та інші), надалі [3]. Зміст та порядок слідування ТКР та завдань для ЕК відповідає змісту та порядку слідування навчального матеріалу програми. Основна мета посібника — допомогти вчителю провести тематичне оцінювання з математики в 6-му класі в нових умовах. Автор сподівається, що посібник буде корисним також для учнів 6 класу та їхніх батьків. Кожна ТКР містить як завдання, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень (вони позначені кружечками), так і завдання, що відповідають достатньому та високому рівням навчальних досягнень. Всі завдання оцінено в балах таким чином, що максимальна оцінка за ТКР дорівнює 12 балам. Кожна ТКР розрахована на один урок. Звичайно, вчитель може збільшити або зменшити як кількість ТКР, так і кількість завдань у кожній ТКР, змінивши при цьому оцінювання в балах таким чином, щоб сума балів дорівнювала 12. Кожний рівень завдань ЕК розрахований на 10–15 хв. Ці завдання призначені, в першу чергу, для учнів, які пропустили ТКР. Також завдання для ЕК можуть бути використані вчителем для оцінювання учнів, які протягом теми стабільно виявляли високий рівень знань. У цьому випадку вчитель може запропонувати учню розв’язати завдання ЕК високого рівня (гарантуючи 9 балів навіть у разі невдачі), не вимагаючи розв’язування всієї ТКР. Для зручності користування посібником у назві кожної ТКР та завдань для ЕК відбито їхню тематику та пункти підручників, на які вона зорієнтована. У посібнику відсутні відповіді. Тому вчитель, придбавши посібник на весь клас (або один примірник на парту), може використовувати його як дидактичний роздатковий матеріал. Зауваження та пропозиції надсилайте на адресу: [email protected]

До вчителя

4

ДО ВЧИТЕЛЯ Кожна ТКР наведена в чотирьох рівноцінних варіантах. Автор пропонує на першому етапі оцінювати кожне завдання у звичній для вчителя математики системі «плюс-мінус»: «+» (плюс) — учень повністю розв’язав завдання; «±» (плюс–мінус) — хід розв’язування завдання пра­вильний, але допущено помилки логічного або обчислю­вального характеру, які призвели до неправильної відповіді; «å» (мінус–плюс) — учень не закінчив розв’язування, але виконав не менш як половину завдання, обравши правильний шлях; «–» (мінус) — учень почав розв’язування правильно (наприклад, зробив малюнок, записав фрагмент розв’я­зування), але виконав завдання менш як наполовину; «0» (нуль) — учень не починав завдання або почав не­правильно. На другому етапі вчитель переводить оцінку з системи «плюсмінус» у бали. Пропонується така шкала. Оцінки в системі «плюс–мінус» — Максимальний переведення у бали бал за завдання + ± – å 1 1 0,5 0,5 0 2 2 1,5 1 0,5 3 3 2-2,5 1-1,5 0,5 Природно, що оцінкою роботи є сума балів, отримана учнем за виконання кожного завдання окремо. Якщо сумою є неціле число (а саме — це число має п’ять десятих), то користуємося звичним правилом округлювання (наприклад, 9,5 ≈ 10). Якщо учень пропустив урок, на якому проводилася ТКР, йому можна запропонувати рівневі завдання для ЕК. Автор пропонує вчителю спочатку визначити середню поточну оцінку учня, яка враховує відповіді біля дошки, ведення зошита тощо; а потім запропонувати учневі завдання ЕК на один рівень вищий за рівень середньої поточної оцінки. Кожен із рівнів, що відповідає рівням навчальних досягнень (середньому, достатньому та високому), містить завдання, сума балів яких дорівнює 3. Кожне завдання вчитель оцінює у системі «плюс–мінус», а потім переводить у бали (табл. вище).

До вчителя

5

Якщо під час ЕК учень бездоганно виконав завдання на середній чи достатній рівень, то вчитель може запропонувати йому завдання більш високого рівня. Сума середньої поточної оцінки та балів, набраних під час ЕК, може враховуватися вчителем при виставленні оцінки за тему як оцінка, отримана іншими учнями під час ТКР, або якимось іншим чином на розсуд учителя. Відвідайте наші сторінки в Інтернеті: www.bohdan-books.com та www.ister.in.ua. Бажаємо успіхів!

Тематичні контрольні роботи

6

ТЕМАТИЧНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ТКР–1.

7

ТКР–1 Подільність натуральних чисел

ВАРІАНТ 2

Подільність натуральних чисел

1° (1 бал). Записати усі дільники числа 24 і три кратні йому числа.

[1] – §1-§7; [2] – §1-§5; [3] – п.п. 1-6

2° (1 бал). Розкласти на прості множники числа 15; 40; 210.

ВАРІАНТ 1 1° (1 бал). Записати усі дільники числа 18 і три кратні йому числа. 2° (1 бал). Розкласти на прості множники числа 26; 36; 330.

3° (1 бал). Які з чисел 115; 317; 270; 864 діляться на: а) 5; б) 9? 4° (1 бал). Знайти найбільший спільний дільник чисел 77 і 132. 5° (1 бал). Знайти найменше спільне кратне чисел 56 і 49.

3° (1 бал). Які з чисел 320; 417; 119; 144 діляться на: а) 2; б) 3?

6° (1 бал). Навести приклади трьох чисел, що діляться на 2 і 7 одночасно.

4° (1 бал). Знайти найбільший спільний дільник чисел 91 і 104.

7 (2 бали). Встановити, чи є числа 700 і 153 взаємно простими.

5° (1 бал). Знайти найменше спільне кратне чисел 45 і 54.

8 (2 бали). Замість зірочки в числі 472* підставити цифру так, щоб отримане число було кратне: а) 3; б) 10.

6° (1 бал). Навести приклади трьох чисел, що діляться на 4 і 5 одночасно. 7 (2 бали). Встановити, чи є числа 616 і 117 взаємно простими. 8 (2 бали). Замість зірочки в числі 372* підставити цифру так, щоб отримане число було кратне: а) 5; б) 9. 9 (2 бали). Між учнями класу розподілили порівну 69 зошитів у клітинку і 92 зошити у лінійку. Скільки учнів у класі? Скільки зошитів у клітинку і скільки зошитів у лінійку отримав кожен учень?

9 (2 бали). Між учнями класу розподілили порівну 62 апельсини і 93 мандарини. Скільки учнів у класі? Скільки апельсинів і скільки мандаринів отримав кожен учень?

Тематичні контрольні роботи

8

9

ТКР–1 Подільність натуральних чисел

ВАРІАНТ 3

ВАРІАНТ 4

1° (1 бал). Записати усі дільники числа 20 і три кратні йому числа.

1° (1 бал). Записати усі дільники числа 28 і три кратні йому числа.

2° (1 бал). Розкласти на прості множники числа 39; 48; 140.

2° (1 бал). Розкласти на прості множники числа 34; 60; 220.

3° (1 бал). Які з чисел 191; 204; 170; 435 діляться на: а) 5; б) 3?

3° (1 бал). Які з чисел 846; 174; 163; 375 діляться на: а) 2; б) 9?

4° (1 бал). Знайти найбільший спільний дільник чисел 99 і 154.

4° (1 бал). Знайти найбільший спільний дільник чисел 91 і 156.

5° (1 бал). Знайти найменше спільне кратне чисел 63 і 72.

5° (1 бал). Знайти найменше спільне кратне чисел 77 і 42.

6° (1 бал). Навести приклади трьох чисел, що діляться на 4 і 7 одночасно.

6° (1 бал). Навести приклади трьох чисел, що діляться на 7 і 8 одночасно.

7 (2 бали). Встановити, чи є числа 728 і 99 взаємно простими.

7 (2 бали). Встановити, чи є числа 440 і 171 взаємно простими.

8 (2 бали). Замість зірочки в числі 546* підставити цифру так, щоб отримане число було кратне: а) 9; б) 10.

8 (2 бали). Замість зірочки в числі 752* підставити цифру так, щоб отримане число було кратне: а) 3; б) 5.

9 (2 бали). Між учнями класу розподілили порівну 74 ручки і 111 олівців. Скільки учнів у класі? Скільки ручок і скільки олівців отримав кожен учень?

9 (2 бали). Між учнями класу розподілили порівну 87 яблук і 58 слив. Скільки учнів у класі? Скільки яблук і скільки слив отримав кожен учень?

Завдання для проведення експрес-контролю

50

ЕК–1.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ Подільність натуральних чисел [1] – §1-§7; [2] – §1-§5; [3] – п.п. 1-6

ВАРІАНТ 1 Середній рівень

ВАРІАНТ 2 Середній рівень 1° (1 бал). Розкласти число 1680 на прості множники. 2° (1 бал). Знайти найбільший спільний дільник чисел 70 і 90. 3° (1 бал). Знайти найменше спільне кратне чисел 180 і 240.

1° (1 бал). Розкласти число 1008 на прості множники.

Достатній рівень

2° (1 бал). Знайти найбільший спільний дільник чисел 66 і 78.

1 (1 бал).

3° (1 бал). Знайти найменше спільне кратне чисел 240 і 160. Достатній рівень 1 (1 бал).

Чи є числа 510 і 1309 взаємно простими?

2 (2 бали). Із цифр 0; 2; 3; 7 скласти чотирицифрове число, використовуючи кожну цифру один раз, яке: а) ділиться на 2; б) ділиться на 5. Чи можна таким самим чином скласти чотирицифрове число, яке ділиться на 3; на 9? Високий рівень 1 (1 бал).

Учень розклеїв марки порівну на 9 аркушах, а потім переклеїв їх, теж порівну, на 12 аркушах. Скільки марок мав учень, якщо в нього їх більше за 150, але менше від 203?

2 (2 бали). Поставити замість * такі цифри, щоб число: а) 7*2* ділилося на 3 і на 2; б) *18* ділилося на 5 і на 9.

51

ЕК–1 Подільність натуральних чисел

Чи є числа 390 і 1547 взаємно простими?

2 (2 бали). Із цифр 0; 1; 4; 7 скласти чотирицифрове число, використовуючи кожну цифру один раз, яке: а) ділиться на 2; б) ділиться на 5. Чи можна таким самим чином скласти чотирицифрове число, яке ділиться на 3; на 9? Високий рівень 1 (1 бал).

Учень розставив книжки порівну на 8 полицях, а потім переставив їх, теж порівну, на 12 полицях. Скільки книжок мав учень, якщо в нього їх більше за 130, але менше від 162?

2 (2 бали). Поставити замість * такі цифри, щоб число: а) *37* ділилося на 3 і на 2; б) 4*2* ділилося на 5 і на 9.

Зміст

70

ЗМІСТ

Передмова . .......................................................................................................... 3 До вчителя ............................................................................................................ 4

ТКР-1.

ТКР-2.

ТКР-3.

ТКР-4.ТКР-5.

ТКР-6.

ТКР-7.

ТКР-8.

ТКР-9.

ТКР-10.

ТКР-11.

Тематичні контрольні роботи

Подільність натуральних чисел чисел.......................................... 6 Варіант 1 (6). Варіант 2 (7). Варіант 3 (8). Варіант 4 (9) Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів. Перетворення звичайних дробів у десяткові....................................................... 10 Варіант 1 (10). Варіант 2 (11). Варіант 3 (12). Варіант 4 (13) Множення і ділення звичайних дробів....................................... 14 Варіант 1 (14). Варіант 2 (15). Варіант 3 (16). Варіант 4 (17) Відношення. Пропорція. Пряма пропорційна залежність. ......... Масштаб. Поділ числа у даному відношенні.............................. 18 Варіант 1 (18). Варіант 2 (19). Варіант 3 (20). Варіант 4 (21) Відсоткові розрахунки. Коло. Круг. Діаграми. Циліндр. Конус. Куля..................................................................................... 22 Варіант 1 (22). Варіант 2 (23). Варіант 3 (24). Варіант 4 (25) Додатні і від’ємні числа. Координатна пряма. Модуль числа. Порівняння раціональних чисел................................................. 26 Варіант 1 (26). Варіант 2 (27). Варіант 3 (28). Варіант 4 (29) Додавання і віднімання раціональних чисел. Розкриття дужок............................................................................ 30 Варіант 1 (30). Варіант 2 (31). Варіант 3 (32). Варіант 4 (33) Множення раціональних чисел. Подібні доданки та їх зведення................................................................................. 34 Варіант 1 (34). Варіант 2 (35). Варіант 3 (36). Варіант 4 (37) Ділення раціональних чисел. Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь..................................................... 38 Варіант 1 (38). Варіант 2 (39). Варіант 3 (40). Варіант 4 (41) Розв’язування задач на всі дії з раціональними числами. Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами............................................................................. 42 Варіант 1 (42). Варіант 2 (43). Варіант 3 (44). Варіант 4 (45) Підсумкова контрольна робота.................................................... 46 Варіант 1 (46). Варіант 2 (47). Варіант 3 (48). Варіант 4 (49)

Зміст

ЕК-1.

ЕК-2.

ЕК-3.

ЕК-4.ЕК-5.

ЕК-6.

ЕК-7.

ЕК-8.

ЕК-9.

ЕК-10.

71

Завдання для проведення експрес-контролю

Подільність натуральних чисел................................................... 50 Варіант 1 (50). Варіант 2 (51) Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів. Перетворення звичайних дробів у десяткові....................................................... 52 Варіант 1 (52). Варіант 2 (53) Множення і ділення звичайних дробів....................................... 54 Варіант 1 (54). Варіант 2 (55) Відношення. Пропорція. Пряма пропорційна залежність. Масштаб. Поділ числа у даному відношенні.............................. 56 Варіант 1 (56). Варіант 2 (57) Відсоткові розрахунки. Коло. Круг. Діаграми. Циліндр. Конус. Куля . .................................................................................. 58 Варіант 1 (58). Варіант 2 (59) Додатні і від’ємні числа. Координатна пряма. Модуль числа. Порівняння раціональних чисел................................................. 60 Варіант 1 (60). Варіант 2 (61) Додавання і віднімання раціональних чисел. Розкриття дужок............................................................................ 62 Варіант 1 (62). Варіант 2 (63) Множення раціональних чисел. Подібні доданки та їх зведення ................................................................................ 64 Варіант 1 (64). Варіант 2 (65) Ділення раціональних чисел. Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь..................................................... 66 Варіант 1 (66). Варіант 2 (67) Розв’язування задач на всі дії з раціональними числами. Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами............................................................................. 68 Варіант 1 (68). Варіант 2 (69)

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 DOKUMENTIS.COM - All rights reserved.